Prijímame platby priamo bankovým
prevodom, kartami Visa, Maestro
a Mastercard a službou Paypal. 
Pri platbe na účet napíste do
referencie alebo poznámky číslo
objednávky.